Добре дошли! Вход или регистрация

Условия за ползване

Онлайн магазин PazaruvaiLesno се стреми да осигури достоверна и достъпна информация на тази интернет страница, но въпреки това не носи отговорност и не може да даде гаранция за пълнотата и актуалността на предоставените данни и информацията. Това се отнася както за www.pazaruwailesno.com, така и до всички други интернет страници, от които потребителите могат да се свържат чрез хиперлинк PazaruvaiLesno.

Ние от PazaruvaiLesno не поемаме отговорност и за съдържанието на други интернет страници, до които може да се получи достъп чрез такъв вид връзка, както и  запазваме правото си да променяме или да премахваме предоставена информация или данни без предварително уведомяване.

Информацията и данните, изнесени на тази интернет страница дават на потребителя общата представа за дейността на PazaruvaiLesno. Те са предоставени с цел информиране, и не са предназначени за осигуряване на точност, пълнота или актуалност.

PazaruvaiLesno не носи отговорност за преки или непреки вреди, настъпили в резултат на употребата на информацията или данните от тази страница. Не се поемат права или задължения между PazaruvaiLesno, потребителите на страницата и трети страни.

Съдържанието на интернет страницата представлява обект на защита от авторското право. Копирането на информация или данни, в частност използването на текстове, части от текстове или графичен материал от онлайн магазина, изисква предварителното съгласието на PazaruvaiLesno. За всяка информация или данни, както и за тяхното използване, или влизане в страницата на PazaruvaiLesno, както и за всяко действие, бездействие или право, дадено във връзка с интернет страницата на PazaruvaiLesno е приложимо единствено българското законодателство.

2012 SHOP