Добре дошли! Вход или регистрация

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Настоящата декларация е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“) и регламентира най-общо категориите лични данни, които се обработват от PazaruvaiLesno , а именно:

 • основанията за обработване на личните данни;
 • правата на субектите на данни и тяхното упражняване;
 • задълженията на администратора и обработващите лични данни;
 • принципите, техническите и организационни мерки за защита на личните данни.

PazaruvaiLesno си запазва правото да променя тази декларация за защита на личните данни по всяко време, като публикува актуалната версия.

Последна промяна: 15.02.2019 г.

Има много различни начини, по които можете да използвате нашите услуги – да търсите и споделяте информация, да общувате с други хора или да създавате ново съдържание. Когато споделите информация с нас, например чрез създаването на потребителски профил или регистрация, като клиент или партньор, можем да ви помогнем при избора на продукт от PazaruvaiLesno и съответно да получите най-добрите условия и услуга по доставката на избраният от Вас продукт. Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, както и с начините, по които можете да защитите поверителността си.

Информацията, която събираме

За да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители, събираме информация по два начина:

 • Информация, която вие ни предоставяте. Например за много от нашите услуги се изисква да си регистрирате профил в PazaruvaiLesno. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, телефонен номер или кредитна карта.
 • Информация, която получаваме при използването на услугите или заявка. Може да събираме информация за услугите, които използвате или заявка за определен продукт, и по какъв начин правите това – например когато посещавате уебсайт, който ползва рекламните ни услуги, или когато преглеждате и взаимодействате с осигурявани от нас реклами и съдържание. Тази информация включва:
  • Информация за желаният от вас продукт или услуга
  • Информация от регистрационни файлове
  • Информация за местоположението и начините за доставка
  • Уникални номера на приложения
  • Други

Как използваме събраната информация

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги в PazaruvaiLesno, за да я предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на електронният магазин и потребителите си. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсените от Вас продукти и услуги.

Когато се свързвате с PazaruvaiLesno, може да съхраним съобщението ви, за да ви помогнем при избора на продукт или услуга от електронният ни магазин . Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си или продукт избран от Вас– например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения.

Използваме информацията, събрана чрез нашият административен модул и други технологии, за да ви информираме за желаните от Вас продукти и услуги, историята на поръчките, връщане на продукти, транзакции, бюлетини, както и актуализация на Вашият профил.

Важно: Винаги ще искаме съгласието ви, преди да използваме информация за цели, свързани с дейността на PazaruvaiLesno по извършваните от нас услуги за избраните от Вас продукти и стоки.

Прозрачност и право на избор

Хората имат различни притеснения, свързани с поверителността. Целта ни е да е ясно каква информация събираме, така че да можете да правите обоснован избор за начина на използването й. Можете например да:

 • Проверявате и контролирате определени типове информация, свързана с профила ви в PazaruvaiLesno, посредством потребителски профил за управление.
 • Разглеждате и редактирате предпочитанията си за продукти и услуги, например кои продукти е възможно да ви интересуват, да сравнявате дадените продукти или да се откажете от избора ви на продукт или услуга.
 • Контролирате чрез потребителският профил за управление в PazaruvaiLesno споделената информация.
 • Извличате полезна информация от много от нашите продукти и услуги.

Информация, която споделяте

Много от услугите ни ви позволяват да споделяте информация с други хора. Не забравяйте, че когато споделяте публично информация, тя може да се индексира от търсещите машини в интернет пространството. Нашите услуги ви предоставят различни опции за споделяне и премахване на съдържанието ви.

Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер. Когато актуализирате личната си информация, може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действие по заявката ви. Когато можем да предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, ще правим това безплатно, освен ако това изисква прекомерно много усилия. Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

Информация, която споделямe

Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 • С ваше съгласие - Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това. За споделянето на каквато и да е деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.
 • За външно обработване - Предоставяме лична информация на партньорите си или други доверени фирми или лица, за да я обработват вместо нас въз основа на нашите инструкции и в съответствие с Декларацията ни за поверителност и всички други подходящи мерки за поверителност и сигурност.
 • По причини от правен характер - Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е необходимо за:
  • спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване;
  • прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
  • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
  • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на PazaruvaiLesno, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Може да споделяме обобщена информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си – например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим PazaruvaiLesno и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, като изпращаме доклади на нашите потребители. Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на PazaruvaiLesno, които се нуждаят от нея, за да я обработват. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

Прилагане

Декларацията ни за поверителност се отнася за всички услуги, предлагани от PazaruvaiLesno и партньорите й, в това число услуги, предлагани на други сайтове (например рекламните ни услуги), с изключение на услугите с отделни правила за поверителност, които не включват настоящата Декларация. Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани в резултатите от търсенето, сайтове, които може да включват услуги на PazaruvaiLesno, или други сайтове, към които има връзки в услугите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват линкове за показване и предлагане на подходящи реклами.

Изпълнение

Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Също така се придържаме към няколко рамки за саморегулиране. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Работим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните, за разрешаването на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си.

Промени

Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

2012 SHOP